window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-133154711-1');

Priporočila za zagotavljanje varnih delovnih pogojev v času epidemije COVID 19

Priporočila za zagotavljanje varnih delovnih pogojev v času epidemije COVID 192020-03-20T16:13:09+01:00

Vse  potrebne informacije o ravnanju v času epidemije s koronavirusom so dosegljive na spletni strani nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ):

Bolezen COVID-19, ki jo povzroča novi korona virus, je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa.

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino nad 38°C, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Podatki kažejo, da v kar 80 % bolezen poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.

Za preprečevanje okužb dihal, kamor spada tudi okužba z novim korona virusom, so učinkoviti vsakodnevni higienski ukrepi, ki pa jih je treba dosledno izvajati.

 • Kdo je najbolj ogrožen?
  Starejši od 60 let (kadilci, starejši od 55 let), osebe na imunosupresivni terapiji ali tisti, ki uporabljajo biološka zdravila, nosečnice in osebe s kroničnimi obolenji dihal, srčno žilnega sistema, sladkorni bolniki na terapiji z inzulinom, in bolniki z boleznimi, ki zahtevajo trajno terapijo (astma, KOPB…) ter medicinsko osebje.
 • V kolikor spadate v katero od naštetih ogroženih skupin, na to opozorite nadrejenega!
  Za otroke in najstnike še nimamo popolnih podatkov, a se kaže, da je pri njih potek blažji  ali pa sploh ne kažejo znakov okužbe, čeprav so prenašalci.
 • Kako se bolezen širi?
  Glavni način širjenja okužbe je s kapljicami v izdihanem ali izkašljanem zraku ali z neposrednim kontaktom z obolelo osebo.
 • Potek bolezni
  Inkubacijska doba (čas od okužbe do pojava simptomov) povprečno traja od 1 do 14 dni (po nekaterih podatkih celo do 24 dni).Najpogosteje bolezen poteka brez simptomov ali z blagimi prehladnimi znaki – pri večini kot vročina, suh kašelj, utrujenost in bolečine v mišicah.Pri manjšem odstotku obolelih se pojavijo tudi glavobol, boleče žrelo, bolečine v trebuhu in driska.Blag potek bolezni najpogosteje traja 4-7 dni, nato pa se pri nekaterih stanje izboljša,  pri določenih ljudeh (predvsem iz ogroženih skupin) pa lahko pride do poslabšanja bolezni in potrebe po zdravljenju v bolnišnici, v skrajnih primerih do stopnje, ko potrebujejo umetno predihavanje.
 • Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % alkohola (etanola, izopropanola).
 • Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi, in poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulte, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe umivalnikov ipd.).
 • Odsvetujemo splošno uporabo zaščitnih mask. Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na okužbo, ter okuženim bolnikom, da zaščitijo druge pred širjenjem bolezni.
 • Delodajalci naj opozorijo oziroma pozovejo delavce, ki so bolni, da ostanejo doma in upoštevajo navodila. Svetuje se opravljanje dela na domu v čim večjem obsegu. Odsvetujejo se ne-nujna službena potovanja.
 • Oseba, ki izkazuje simptome ali znake okužbe dihal, naj ne hodi na delovno mesto, doma pa naj dosledno upošteva načela higiene rok in higiene kašlja.
 1. Identificirajte delovna mesta s povečanim tveganjem za okužbo.

Poleg delovnih mest, kjer zaposleni prihajajo v stik s strankami ali zunanjimi izvajalci, so to tudi vsa delovna mesta:

 • kjer je na istem mestu prisotno večje število zaposlenih,
 • kjer prihaja do visoke fluktuacije ljudi
 • kjer med delavci ni mogoče zagotoviti vsaj dveh metrov razdalje.

Poiščite tudi ostale kritične točke v podjetju, kjer se zbira ali izmenjuje večje število oseb, kot so npr. jedilnice, garderobe, vhodi v podjetje, dvigala….

 1. Poiščite možne rešitve za zmanjševanje stikov med zaposlenimi na kritičnih točkah in na delovnih mestih s povečanim tveganjem in jih čim hitreje implementirajte, npr.: 
 • drseči delovni čas v izogib gneči na vhodih v podjetje,
 • več terminov za malico ali podaljšanje časa za malico,
 • malicanje v pisarnah,
 • prerazporeditev stolov v jedilnicah,
 • omejevanje ne-nujnih medsebojnih stikov v podjetjih,
 • ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine,
 • reorganizacija proizvodnih procesov s ciljem redčenja števila zaposlenih v prostoru –
  • pri enoizmenskem delu z začasno uvedbo druge izmene,
  • pri večizmenskem delu zmanjšati obseg proizvodnje,
  • upočasniti tekoče trakove in s tem zagotoviti ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za trakom,
  • zmanjšati normo oz. hitrost stroja tako, da bo stroj lahko posluževal en delavec naenkrat,
  • pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev reorganizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi…
 1. Nujna je higiena delovnega mesta 

Pomembno je redno čiščenje in razkuževanje površin, posebno na bolj frekventnih točkah. Obvezno je čiščenje površin po končani izmeni. Ne pozabiti na kljuke, tipkovnice, sanitarije. V primeru pomanjkanja čistilnih in dezinfekcijskih sredstev je možno čistilo pripraviti z mešanjem belilnih sredstev in vode (npr. 1 L varikine v 9 L vode).

 1. Samozaščita in odgovornost do drugih 

Potrebno je kontinuirano izobraževanje in informiranje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih, sprememb v organizaciji dela ter o odgovornem obnašanju na delovnem mestu. Vodje naj bodo zgled ostalim.

 1. Prerazporeditve in čakanje na delo 

V kolikor bo zaradi zagotavljanja varnih delovnih pogojev v podjetju potrebno nekaterim delavcem odrediti čakanje na domu, svetujemo, da imajo pri tem prednost naslednje bolj ogrožene skupine zaposlenih:

 • delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih
 • delavci na kemoterapiji
 • nosečnice
 • težja srčno-žilna obolenja
 • sladkorna bolezen na inzulinu
 • stanja po kapi
 • težje bolezni dihal
 • rak (aktiven v zadnjih 5 letih)
 • kronične bolezni jeter
 • kronična ledvična bolezen
 • delavci, stari nad 55 let
 • ostala obolenja po presoji zdravnika

V primeru, da delavec izpolnjuje katerega od zgornjih pogojev, to pove svojemu nadrejenemu in/ali kadrovski službi, ki se odloči, da delavca umakne iz delovnega procesa.

V kolikor delavec razloga delodajalcu ne želi povedati ali le ta v razlog dvomi, se delavca napoti k oz. konzultira pooblaščenega specialista medicine dela, ki na podlagi zdravstvenega stanja delavca in presoje tveganja za okužbo pri delavčevem delu predlaga nadaljnje ukrepe.

 1. Začasna prekinitev delovnega procesa 

Kjer z organizacijskimi in higienskimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnih delovnih pogojev, svetujemo začasno prekinitev delovnih procesov.

Za kakršnekoli dodatne pojasnitve kontaktirajte vašega pooblaščenega izvajalca medicine dela.

 1. Vodje oddelkov pred začetkom vsake izmene izvedejo kratek pogovor z zaposlenimi glede zdravstvenega stanja posameznikov in njihovih družin. Po potrebi jim preda nova navodila oz. informacije glede epidemije.
 2. Prenos znanja in informacij je ključnega pomena.
 3. V kolikor je mogoče, je varnostna razdalja med zaposlenimi pri delu vsaj 1 m ali več.
 4. Pomagajte pri stalnem zračenju prostorov (vsaj 1x/uro po 5 minut) in prijazno opozarjajte na redno čiščenje in razkuževanje najbolj obremenjenih površin, v kolikor opazite, da niso opravljene.
 5. Odpoved vseh zbiranj delavcev v skupnih prostorih – kava, malica, itd. V kolikor to ni mogoče, omejimo število v jedilnici na minimalno mogoče.
 6. Prerazporeditev delavcev v izmene na način, da je v podjetju prisotnih najmanjše število delavcev, ki še lahko zagotavlja normalen delovni proces.
 7. Vsem režijskim delavcem odrediti delo od doma, v kolikor to omogoča delovni proces.
 8. Po koncu vsake izmene se razkuži delovne površine, materiale, itd. V kolikor razkužila niso na voljo, se lahko uporabi mešanje razkužila po navodilih.
 9. Zaposlene spodbujamo, da med sabo tekom izmene čim manj izmenjujejo delovno opremo (npr. izvijače, varilne aparate, telefone, računalnike itd.)
 10. Ko ste doma, poskrbite, da se naspite, pojdite na sprehod v naravo, ne pozabiti na telesno aktivnost. Tako spanje kot telesna aktivnost sta namreč v trenutni situaciji eni izmed najboljših orodij za dvig telesne odpornosti.
 1. Aktivno spodbujajte bolne zaposlene, da ostanejo doma – zaposleni, ki imajo simptome in znake akutne bolezni dihal, naj ostanejo doma in naj ne prihajajo na delovno mesto.
 2. Zaposleni morajo obvestiti svojega nadzornega in ostati doma, če so bolni ali čezboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
 3. Zagotovite, da je politika vaših bolniških odsotnosti prožna in skladna s smernicami doktrine javnega zdravja in da se zaposleni zavedajo teh pravil.
 4. Ločite bolne delavce od zdravih: delavce, ki po prihodu na delovno mesto kažejo simptome akutne respiratorne bolezni (npr. kašelj, težave z dihanjem) ali pri katerih se simptomi pojavijo tekom delovnega dneva, je treba ločiti od drugih zaposlenih in takoj poslati domov.
 5. Delovne površine, kjer je delal oziroma bil v stiku delavec s sumom oziroma s potrjeno okužbo z virusom, je potrebno čim prej očistiti in razkužiti (glej navodila NIJZ).
 6. Pri vhodu v podjetje, pri delovnih mestih ter na drugih vidnih mestih postavite plakate, ki spodbujajo bolniško odsotnost bolnih delavcev ter higieno rok in pravilno obnašanje pri kašljanju in kihanju delavcev, ki niso (vidno) bolni.
 7. Zapovejte delavcem, da roke pogosto čistijo z razkužilom, ki vsebuje vsaj 60-95% alkohola, ali da jih umivajo z vodo in milom, kar naj traja vsaj 20 sekund. Kombinacija mila in vode je prednostna, kadar so roke vidno umazane.
 8. Delavce opozarjajte, naj si ne delijo skodelic, kozarcev, posode, pribora. Po uporabi je potrebno posodo in pribor umiti z vodo in detergentom.
 9. Zagotovite redno zračenje prostorov in pravilno delovanje ventilacijskih sistemov.
 10. Spodbujajte oziroma težite k temu, da se za komunikacijo, sestanke uporabljajo metode, ki ne vključujejo osebnih stikov (telefoni, videokonference, internet), tudi če osebe delajo v isti stavbi. Kar se le da, omogočite delo od doma.

Rutinsko čistite delovno okolje (predvsem vstopne in izstopne točke, prostore)

 1. Redno očistite vse površine, ki se jih delavci pogosto dotikajo na delovnem mestu, kot so npr. delovne postaje, pulti in kljuke. Uporabljajte čistila, ki se običajno uporabljajo v ta namen in sledite navodilom na nalepki.
 2. Trenutno ne priporočamo dodatnih ukrepov dezinfekcije poleg rutinskih.
 3. Priskrbite robčke za enkratno uporabo, da lahko zaposleni pred vsako uporabo obrišejo pogosto uporabljene površine (npr. kljuke, tipkovnice, daljinski upravljalniki, mize).

Kako ukrepamo, če na delovnem mestu zbolimo s simptomi COVID-19?

Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževal na območjih, kjer obstaja povečano tveganje za okužbo z novim korona virusom ali je bil v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena okužba z novim korona virusom, naj se umakne v ločen prostor oziroma naj vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi.

Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v   rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

Kako postopati s čiščenjem in razkuževanjem prostorov izven zdravstvenih ustanov, v katerih se je zadrževal bolnik s potrjeno okužbo COVID-19 ?

Navodila so namenjena le za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih prostorov (npr. pisarne, uradi, transportna sredstva, šole itd.), kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo več kot 15 minut, in za sanitarije, ki jih je uporabila. Navodila niso namenjena za prostore, ki jih je bolnik uporabil samo za prehod.

Kako naj postopa oseba, ki sumi, da je bila v stiku z bolnikom s COVID-19?

Oseba, ki je v zadnjih 14 dneh zadrževala na območjih, kjer obstaja povečano tveganje za okužbo z novim korona virusom, ali je bila v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena okužba z novim korona virusom ter vsi zaposleni v primeru slabega počutja in pojava simptomov (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) naj ostanejo doma in kontaktirajo svojega osebnega zdravnika po telefonu, ki jih bo usmerjal kako naj postopa.

V primeru, da je ta oseba že na delovnem mestu, naj se umakne v ločen prostor oziroma čim prej zapusti delovno mesto.

Kaj pomeni visoko rizični tesni kontakt?

 • Oseba, ki biva v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s COVID-19.
 • Drugi visoko rizični tesni kontakti, če jih tako opredeli epidemiolog.
 • Zdravstveni delavec, ki je bil brez osebne varovalne opreme izpostavljen potrjenemu primeru COVID-19 na način, ki omogoča prenos virusa.
 • Laboratorijski delavec, ki je delal s kužninami brez zaščitne opreme, ali je prišlo do nezgode pri delu, ki bi omogočila prenos virusa.

Kaj pomeni drugi tesni kontakt?

 • Oseba, izpostavljena bolniku na delovnem mestu ali v šoli – potrebno je opravljati delo v istem prostoru oz. v isti učilnici.
 • Osebe, ki sedijo na 2 sosednjih sedežih poleg bolnika v vseh smereh (levo ali desno od bolnika, pred ali za bolnikom), letalsko osebje, ki skrbi za potnike v delu letala, kjer je sedel bolnik, ali druge osebe, ki na letalu skrbijo za bolnika (po presoji epidemiologa so tesni kontakti glede na resnost simptomov pri bolniku in njegovo gibanje lahko tudi vse osebe v istem delu letala ali v istem letalu).
 • Osebe, ki so bile v stiku s potrjenim primerom COVID-19, ki ni opisan zgoraj, pa obstaja možnost prenosa.

Presoja o opredelitvi tesnih kontaktov je v domeni epidemiologa (razen v zdravstvu).   Obravnava tesnih kontaktov – visoko rizične tesne kontakte in druge tesne kontakte obravnava območni epidemiolog (razen v zdravstvu).

Kako postopati v primeru potrditve okužbe delavca?

 1. Vse zaposlene je potrebno kontinuirano obveščati, da v primeru slabega počutja in pojava simptomov (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ostanejo doma in kontaktirajo svojega osebnega zdravnika po telefonu, ki jih bo usmerjal kako naj postopa.
 2. V primeru pozitivnega testa oz. potrditve okužbe s strani epidemiologa (vsi tesni kontakti z izraženimi simptomi brez testiranja smatrani kot pozitivni), naj delavec čim prej obvesti delodajalca. Prav tako naj delavec obvesti delodajalca, če zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
 3. Ob vsakem potrjenem primeru služba za varnost pri delu skupaj z izvajalcem MDPŠ preveri tesne kontakte, oceni stopnjo tveganja za prenos in sprejeme ukrepe na podlagi mnenja epidemiologa za potencialno ogrožene delavce (osamitev, karantena, itd.).
 4. Pri ocenjevanju tveganja smo posebej pozorni na starejše od 60 let in kronične bolnike (delavce s srčno žilnimi boleznimi, boleznimi dihal, povišanim krvnim tlakom, prebolelim rakom), saj je pri njih obolevnost in smrtnost nekajkrat večja kot pri ostali populaciji.
 5. Po potrditvi okužbe na določenem oddelku se izvede temeljito čiščenje oddelka po navodilih NIJZ.

Na spletni strani NIJZ www.nijz.si in kanalih družbenih omrežij. Za splošna vprašanja je prebivalcem vsak dan med 8. in 20. uro na voljo brezplačna telefonska številka 080 14 04, poleg tega sta vsak dan med 9. in 17. uro odprti telefonski številki NIJZ za splošno javnost 031 646 617 in 031 619 118, na kateri je strokovnjak na voljo za pogovor z zaskrbljenimi prebivalci in jim skuša odgovoriti na njihova specifična vprašanja.

Na spletni strani NIJZ so na enem mestu zbrana gradiva (plakati in letaki) za splošno in strokovno javnost. Dokumenti so v obliki PDF in jih lahko prenesete na svoje naprave, natisnete ter uporabite za osveščanje zaposlenih v vašem delovnem kolektivu.

Koristne povezave:

Gradiva za splošno in strokovno javnost, ki jih lahko prenesete na svoje naprave, natisnete in uporabite za osveščanje

Navodila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v razmerah, ko je v Republiki Sloveniji razglašena epidemija zaradi virusa COVID-19

Delodajalec mora v skladu z zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi. Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.

V zvezi z zgoraj navedenim mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev v njegovem podjetju tudi v razmerah, ko je v Republiki Sloveniji razglašena epidemija zaradi virusa COVID-19.

 • delodajalci morajo v največji možni meri zagotoviti možnost dela na daljavo za svoje delavce,
 • delodajalci morajo zagotoviti, da se začasno ustavijo dejavnosti oziroma oddelki podjetja, ki niso nujno potrebni za delovanje podjetja,
 • delodajalci morajo sprejeti interni varnostni protokol proti širitvi virusa, predvsem je potrebno upoštevati medsebojno varnostno razdaljo med delavci, kot glavnega merila za preprečevanje širitve virusa,
 • delodajalci morajo poskrbeti za razkuževanje delovnih mest, kjer je le to mogoče,
 • delodajalci morajo poskrbeti, da se omeji gibanje znotraj delovnih mest in omeji dostop do skupnih prostorov.
 1. Informacije

Delodajalci morajo zagotoviti obveščenost svojih delavcev predvsem o naslednjih informacijah:

 • obveznost ostati doma v primeru povišane telesne temperature (nad 37,5°) ali v primeru drugih simptomov in poklicati zdravnika,
 • zavedanje in sprejemanje delavcev, da ne morejo vstopiti oziroma ostati v podjetju in da morajo takoj sporočiti, če so prisotna tveganja (simptomi okužbe, temperature, prihodi iz ogroženih območij, ali stik z osebami, ki so pozitivne na COVID-19 v preteklih 14 dneh itd.),
 • spoštovanje vseh določb organov in delodajalca pri vstopanju v podjetje (predvsem pri držanju predpisane razdalje, upoštevati vsa pravila glede razkuževanja rok in se obnašati skladno s higienskimi predpisi)
 • zaveza nemudoma informirati delodajalca o morebitni prisotnosti kakršnih koli simptomov okužbe med delovnim procesom, pri čemer se vzdržuje ustrezna oddaljenost od prisotnih sodelavcev.
 1. Način vstopa zunanjih dobaviteljev

Delodajalec mora zagotoviti natančne postopke vstopa, tranzita in izstopa zunanjih dobaviteljev iz podjetja, s pomočjo vnaprej določenih poti in časovnih rokov, da bi zmanjšali možnosti stika zunanjih dobaviteljev z delavci v podjetju.  Če je le mogoče, morajo vozniki prevoznih sredstev ostati na krovu transportnih vozil. To pomeni, da dostop do pisarn ni dovoljen iz nobenega razloga. Za potrebno pripravo nakladalno – razkladalnih aktivnosti mora prevoznik ostati na strogi varnostni razdalji. Za dobavitelje/prevoznike in/ali drugo zunanje osebje delodajalec določi oziroma instalira dodatne možnosti namenjene straniščem, kamor imajo prepoved vstopa in uporabe ostali delavci iz njegovega podjetja. Delodajalec mora zagotoviti ustrezno dnevno čiščenje navedenih prostorov. Delodajalec mora zagotoviti, da se dostop drugih oseb v podjetje čim bolj omeji. Če je prisotna transportna storitev v podjetju, mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev na vseh posameznih delih poti.

 1. Čiščenje in razkuževanje v podjetju

Delodajalec mora zagotoviti vsakodnevno in redno čiščenje delovnih mest in prostorov, do katerih imajo dostop delavci. V primeru prisotnosti osebe pozitivne na COVID-19 v prostorih podjetja, mora delodajalec zagotoviti, da se prostori očistijo in razkužijo ter prezračijo. Ob koncu delovne izmene mora delodajalec zagotoviti čiščenje in občasno razkuževanje tipkovnic, zaslonov na dotik, računalniških mišk z ustreznimi čistili, tako v pisarnah kot tudi drugje.

 1. Individualni higienski varnostni ukrepi

Delodajalec mora zagotoviti, da vsi prisotni v podjetju upoštevajo vsa higienska navodila, predvsem v zvezi s higieno rok. Delodajalec mora zagotoviti ustrezna sredstva za čiščenje rok in opozarjati ter pozivati k pogostemu čiščenju rok z ustreznim čistilom.

 1. Osebna varovalna oprema

Delodajalec mora v primeru, da delovni proces zahteva delo na medosebni razdalji manj kot je varnostna razdalja in druge organizacijske rešitve niso mogoče, zagotoviti nujno uporabo ustreznih zaščitnih mask in druge osebne varovalne opreme (rokavice, očala, kombinezon, slušalke, zaščitne obleke, itd …). Delodajalec mora zagotoviti razkužila.

 1. Uporaba skupnih prostorov (jedilnica, garderoba, kadilnice, avtomati za prigrizek in pijačo)

Delodajalec mora zagotoviti, da je dostop do skupnih prostorov, vključno z menzami, kadilnicami in garderobami, pogojen z zagotavljanjem stalnega prezračevanja prostorov in skrajšanim časom zadrževanja znotraj teh prostorov ter s spoštovanjem varnostne razdalje med ljudmi v omenjenih prostorih. Delodajalec mora zagotoviti redno razkuževanje prostorov in garderob, da bi delavcem omogočili, da odložijo delovna oblačila, in jim zagotoviti ustrezne sanitarne pogoje. Delodajalec mora zagotoviti redno razkuževanje jedilnic, tipkovnic za pijače na avtomatih za prigrizke in pijače itd.

 1. Organizacija dela (delovne izmene, delo na daljavo)

Delodajalec mora :

 • zagotoviti zaprtje vseh oddelkov, katerih delovanje je mogoče urediti z uporabo dela na daljavo,
 • delo organizirati tako, da se čim bolj zmanjšajo stiki med delavci med izvajanjem delovnih aktivnosti.
 1. Vstop in izstop zaposlenih

Delodajalec mora spodbujati gibljivi čas vstopa/izstopa, da se čim bolj izogne stikom v skupnih prostorih (vhodi, garderobe, menza), in če je le mogoče zagotoviti različna vrata za vhod in izhod iz prostorov.

 1. Notranje gibanje, srečanja, sestanki in usposabljanja

Delodajalec mora zagotoviti, da je gibanje znotraj podjetja omejeno na nujen minimum in v skladu z navodili podjetja. Prepovedani so sestanki, kjer so delavci osebno prisotni. Če ni mogoče imeti sestanka na daljavo oziroma po spletu, mora delodajalec zagotoviti nujno razdaljo med delavci in naknadno razkužitev prostorov.

 1. Ravnanje z osebo, ki kaže znake bolezni

Delodajalec mora zagotoviti, da se v primeru, da delavec dobi vročino in simptome okužb dihal, kot je kašelj, tega delavca izolira v skladu z določbami zdravstvenih organov. Delodajalec mora nato nemudoma obvestiti pristojne zdravstvene organe. Delodajalec mora nato zagotoviti sodelovanje vseh delavcev z zdravstvenimi organi pri opredelitvi kroga oseb “tesnih stikov” delavca, ki je bil pozitiven na test COVID-19.

 1. Posodobitev regulacijskega protokola

Delodajalec mora zagotoviti, da se znotraj podjetja organizira odbor za spremljanje uresničevanja in navodil MDDSZ. Odbor mora biti sestavljen iz predstavnikov delodajalca in delavcev.

Naša spletna stran uporablja piškotke. Nastavitve Sprejmem vse

Analitični piškotki

Piškotki namenjeni statistični analizi podatkov o obisku spletne strani - Google analitika.

Funkcionalni piškotki

Piškotki potrebni za delovanje spletne strani.